Greek Namedays
today 1/1/1970
No Celebrations
tomorrow 25/11/2017
CATHRINE, MERCURIOS
day after tomorrow 26/11/2017
KYPARISIA, NIKON, STERGIOS, STILIANOS