Greek Namedays
Today 1/1/1970
No Celebrations
Tomorrow 17/9/2019
AGAPI, AGATHOKLIS, ELPIDA, OLIVIANOS, PANTOLEON, PILEAS, PISTI, SONIA, SOPHIA
Day After Tomorrow 18/9/2019
ARIADNI, EVMENIS, KASTOR, ROMYLOS