Griechische Namenstage
today 1/1/1970
No Celebrations
tomorrow 25/2/2018
LOXANTRA, ORTHODOXIA, RIGINOS, ROXANNE
day after tomorrow 26/2/2018
ANATOLI, FOTINI, PORFIRIOS, SEBASTIANOS